Junts – Som Vallbona (CM) ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGDP), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

Identitat: Junts – Som Vallbona (CM)

Domicili: C/ Major, 40 (08785 Vallbona d’Anoia)

Correu electrònic:  dpd@juntspervallbona.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La coalició Junts – Som Vallbona (CM) informa que tractem les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web amb estricta confidencialitat, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades vigent. La finalitat del tractament és poder prestar els serveis sol·licitats i poder enviar informació relativa a les activitats de l’entitat, així com desenvolupar accions i campanyes i informar sobre aquestes.

La coalició Junts – Som Vallbona (CM) es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, i garanteix que es tractaran implementant totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la  legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.

Per quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’usuari.

Quina es la legitimació pel tractament de les dades? 

La base legal pel tractament de les dades és el consentiment de l’usuari prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

En els formularis del lloc Web serà necessari que l’usuari complimenti els camps marcats com “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerides, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida.

L’usuari haurà de comunicar a Junts – Som Vallbona (CM) les seves dades personals actuals a fi que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Junts – Som Vallbona (CM) només comunicarà les seves dades a tercers amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions legals. L’anterior és sense perjudici de la comunicació a entitats afins que persegueixin les mateixes finalitats que la coalició electoral Junts – Som Vallbona (CM).

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’usuari pot exercir al seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no són necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides. També podran sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins aquell moment.

L’usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, en el domicili de la coalició Junts – Som Vallbona (CM),  C/Major, 40, (08785) Vallbona d’Anoia, o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dpd@juntspervallbona.cat

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agps.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).