Properament compartirem amb vosaltres les nostres propostes pel programa electoral.