El Síndic de Greuges de Catalunya resol a favor de Som Vallbona-JUNTS i reclama que el ple pugui votar sobre la retirada de l’Antena de Telefonia de la Miranda

posted in: General, Notícies | 0

La limitació dels drets del grup de Som Vallbona-JUNTS ja ha estat reconeguda pel Síndic de Greuges de Catalunya. Som Vallbona-JUNTS fa una crida a un acord immediat i urgent sobre aquest assumpte, que afecta a la Salut Pública del municipi.

L’assumpte de la vulneració de drets fonamentals a l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia arran d’una moció no inclosa a l’ordre del dia de fa mig any va arribar al cap de mig mes a la taula del Síndic de Greuges per part del grup municipal impulsor, amb el suport dels serveis jurídics de Junts per Catalunya.

Es tracta d’una moció que, al parer de l’alcaldessa era resolutiva, malgrat que en el text que l’acompanyava es ressaltava com a no resolutiva. Els arguments que l’alcaldessa ha fet arribar al Síndic era “que la moció sol·licitava la rescissió d’un contracte entre l’Ajuntament i l’empresa”, que té instal·lada l’antena de telefonia mòbil a uns 50 metres del veïnat de la Miranda.

En una resposta encara no resolutiva, el Síndic de Greuges advertia que:

“Entenc que s’haurien d’haver tramitat la proposta formulada pel Grup promotor de la queixa, a l’empara d’allò establert a l’article 106 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat que fos manifestament incompatible amb l’àmbit competencial i de decisió del ple municipal, en quin cas s’hauria d’haver tramitat com a moció no resolutiva, en l’apartat corresponent de la sessió plenària.”

Així doncs, el Síndic considera que si el contracte és competència del Ple, la moció es podria haver tramitat com a resolutiva, cal dir que tal contracte va ser aprovat pel Ple. El Síndic també afirma que tal moció en cas que no tractés assumptes de competència del Ple, s’hauria d’haver tramitat com a no resolutiva. El cas és que en cap cas l’exclusió de l’ordre del dia era una opció.

En tot cas, el Síndic ha requerit a l’Ajuntament els motius legals basant-se en la competència plenària o de la batllia sobre l’assumpte contractual que el grup de Som Vallbona-JUNTS reclamava tirar enrere.

Finalment, el Síndic ha reclamat a Meritxell Baqué que inclogui la moció al pròxim Ple Municipal de Vallbona d’Anoia. El Síndic resalta que “he volgut destacar novament que la valoració sobre la viabilitat d’una proposta de resolució sotmesa al Ple correspon al mateix Ple, i en la seva valoració l’equip de govern, o secretaria municipal, pot fer avinent aquest requeriment, i el Ple rebutjar-la o aprovar-la amb esmenes, tenint en compte, si s’escau, aquesta o altres limitacions.”

El Grup Municipal impulsor de la moció, en boca dels seus regidors convida a l’alcaldessa Baqué a admetre que va ser un error bloquejar la representació política del seu grup municipal. Afirmen també que això pot haver representat una flagrant vulneració de drets fonamentals per part de companys en la lluita antirepressiva com és la força política de la CUP i que això no pot tornar a passar.

Som Vallbona-JUNTS demanarà a totes les forces vallbonenques tornar a traçar un camí cap a la supressió d’aquest perill tan visible com invisible per la Salut Pública.

Els juntaires recorden que van acompanyar la moció d’un estudi detallat elaborat per una jove biòloga molecular vallbonenca sobre el risc de tenir instal·lada una antena de telefonia mòbil tan propera a les cases i pisos de la Miranda de Vallbona.

Som Vallbona-JUNTS es mostra disposada a transaccionar la forma i el text de la moció per tal que tiri endavant, sempre que aquesta transacció no suposi una perversió del text i l’esperit la moció. Ho fan “per lleialtat a la gent que hi ha treballat i per la necessitat del canvi, deixant els colors polítics i les diferències a part”.

Els juntaires conclouen dient “aquests mesos hem treballat junts i colze a colze amb el govern per lleialtat institucional en uns moments molt difícils per la Salut Pública del nostre municipi. Amb aquesta moció i pel trasllat de l’Antena de la Miranda a la Serra de Miramar, hem de fer el mateix”.